Σάββατο 20 Μαρτίου 2010

25 Μαρτίου 1821
 Κάνε κλικ


 
Ο θρύλος της Αγίας Λαύρας


 
Η 25η Μαρτίου ορίστηκε με διάταγμα του Βασιλιά Όθωνα , αυθαίρετα, ως η μέρα που ξεκίνησε η επανάσταση του 1821 . Το οθωνικό διάταγμα, αργότερα, μετά από χρόνια, συμπληρώθηκε από παράδοση που ήθελε την αρχή  της επανάστασης στη μονή της Αγίας Λαύρας των Καλαβρύτων και  τον επίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανό να υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη μονή αυτή, στις 25 Μαρτίου. Αυτό είναι ένα ιστορικό ψέμα, που έγινε θρύλος. Γιατί είναι ιστορικά εξακριβωμένο ότι η Επανάσταση άρχισε πριν τις 25 Μαρτίου και ότι ο Π. Π. Γερμανός δε σήκωσε τη σημαία της Επανάστασης στη μονή της Αγίας Λαύρας στις 25 Μαρτίου, γιατί την ημέρα αυτή δε βρισκόταν στην Αγία Λαύρα, αλλά στα Νεζερά (Αίγιο) της Αχαΐας, όπως ο ίδιος γράφει στα απομνημονεύματά του. Αλλά και τα τεκμήρια που υπάρχουν διαψεύδουν το θρύλο αυτό, καθώς και οι ιστορικοί της εποχής εκείνης Σ. Τρικούπης, Ι. Φιλήμων, G. Finlay
Στη δημιουργία του θρύλλου  της Αγίας Λαύρας είναι ο Γάλλος ιστορικός Πουκεβίλ, που έγραψε το 1824 την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και εκεί περιγράφει με φανταστικό τρόπο την σκηνή της Αγίας Λαύρας και του όρκου των επαναστατών.


Τη διάδοσή του βοήθησε και ο πίνακας  του Θ. Βρυζάκη (1814 – 1878) «Υψωσις της σημαίας της Επαναστάσεως εις την Αγίαν Λαύραν», που είναι φανταστική , φιλοτεχνήθηκε το 1851 και
Ο θρύλος διαδόθηκε πλατιά ύστερα από το 1854.Η σημαία των Ψαρών εί­χε πολλές ομοιότητες με αυτές των Σπετσών και της Ύδpας. Όλα τα σύμβολα ήταν σε κόκκινο χρώμα και το καθένα από αυτά εξέφραζε διάφορα χαρακτηριστικά του Αγώνα:

ο σταυρός :την ιερότητα του σκοπού,

το φίδι : υποστηρίζεται ότι συμβόλιζε  τη δικαιοσύνη ή τη  γνώση ,

η άγκυρα;  την επιμονή και

το πουλί :την εξ’ ουρανού βοήθεια

Η αντεστραμμένη ημισέληνος:  την προσδοκία της πτώσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Αριστερά η σημαία της Ύδρας και δεξιά των Σπετσών.Το Δεκέμβριο του 1820 ο Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας φθάνει στην Πελοπόννησο, σταλμένος από τον  Υψηλάντη με σκοπό να ξεσηκώσει τους Έλληνες.
   Ο Παπαφλέσσας ήταν από τους Φιλικούς που ήθελαν να ξεσηκωθούν αμέσως οι Έλληνες, να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις για να ελευθερωθούν και να μην περιμένουν βοήθεια από κάποια ξένη δύναμη.

 
Τον Ιανουάριο του 1821 φτάνει στη Μάνη ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για να ενημερώσει καπεταναίους και προκρίτους για την έναρξη της επανάστασης,  που θα γινόταν στις 25 Μαρτίου, όπως είχαν προγραμματίσει οι Φιλικοί.

    Οι Τούρκοι έχουν υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει και καλούν στην Τριπολιτσά (Τρίπολη) τους αρχιερείς και τους προκρίτους δήθεν για σύσκεψη. Όσους πήγαν τους φυλάκισαν, για να φοβηθούν οι έλληνες να κάνουν οτιδήποτε, αφού θα σκότωναν οι Τούρκοι τους φυλακισμένους. Αρκετοί έλληνες δεν πήγαν .

   Έτσι το Μάρτιο του 1821 ξεκίνησε η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, στην αρχή μεμονωμένα κι ανοργάνωτα.  Μέσα σε λίγες μέρες, από τις 21 Μαρτίου 1821 ως τις 28 Μαρτίου είχε επεκταθεί σ’ όλες τις επαρχίες της. Οι Έλληνες πολιορκητές, κατά οικογένειες, χωρίς όπλα και αρχηγούς, απέκλειαν τους δρόμους ανεφοδιασμού των κάστρων. Ουσιαστικά μόνο τα φρούρια, η Τριπολιτσά και η γύρω περιοχή, είχαν παραμείνει στην εξουσία των Τούρκων.
   
 Οι πρώτες πολεμικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο

·    Στις 21 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν στα Καλάβρυτα 600 ένοπλοι αγωνιστές. Ύστερα από αντίσταση 5 ημερών πέφτουν στα χέρια τους. Αυτή ήταν η πρώτη πολεμική επιχείρηση στην Πελοπόννησο.
·   Διαφάνεια 6
   (Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει τη σημαία της ανεξαρτησίας στα Καλάβρυτα.  Φανταστική λιθογραφία του Vincent Kazler.)
    


    O Ανδρέας Λόντος ύψωσε την πρώτη ελληνική επαναστατική σημαία στο Αίγιο (21 – 23 Μαρτίου). Στη συνέχεια απελευθερώθηκε η Πάτρα. ·          


    Στις 23 Μαρτίου 1821 απελευθερώθηκε η Καλαμάτα.
Η έναρξη της επανάστασης στη Στερεά Ελλάδα

ΗΕπανάσταση ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου και στις 27 Μαρτίου 1821 άρχισε η πολιορκία των Σαλώνων.  Σημαντικές μορές ο Πανουργιάς, ο Αθανάσιος διάκος, ο επίσκοπος Σαλώνων Ησαϊας.

Η έναρξη της επανάστασης στα νησιά
Πρώτες επαναστάτησαν οι Σπέτσες με τη Μπουμπουλίνα, μετά τα Ψαρά, στη συνέχεια και άλλα νησιά και σύντομα μόνο ελληνικά πλοία έπλεαν στο Αιγαίο .

Η έναρξη της επανάστασης στη Μακεδονία

Στη Μακεδονία συγκεκριμένα διακρίθηκε ο μεγάλος αγωνιστής Εμμανουήλ Παπάς, που κατάφερε να ξεσηκώσει όλη τη Μακεδονία και έδωσε όλη του την περιουσία στον αγώνα. 
Τα αντίποινα των Τούρκων

Ο Σουλτάνος, μόλις πληροφορείται για την Επανάσταση, διατάσει αντίποινα εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, του Αιβαλί. Ανάμεσα στα θύματα ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄.

 Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα. 

Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Ημείς, αν δεν είμεθα τρελοί, δεν εκάναμεν την επανάστασιν, διότι ηθέλαμεν συλλογισθεί πρώτον δια πολεμοφόδια, καβαλαρίαμας, πυροβολικό μας, τα μαγαζιά μας, ηθέλαμεν λογαριάσει την δύναμιν την ειδικήν μας, την τουρκική δύναμη. Τώρα όπου ενικήσαμεν , όπου ετελειώσαμεν με καλά τον πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, επαινόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμεν, ηθέλαμεν τρώγει κατάρες, αναθέματα».

Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...
Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ' ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου