Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010

Λύνω προβλήματα με όλους τους τρόπους που μάθαμε

Ξαναθυμάμαι την Απλή μεθοδο των τριών

λέγεται έτσι, γιατί από 3 γνωστούς αριθμούς βρίσκουμε τον άγνωστο.

Για να λύσουμε τα προβλήματα με τη μέθοδο αυτή ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα

  1. Κατατάσσουμε τα ποσά σε στήλες.

  1. Ελέγχουμε αν τα ποσά είναι ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα

  1. Αν είναι ανάλογα, για να βρούμε το Χ πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό που βρίσκεται πάνω από το Χ με το κλάσμα των δύο άλλων αριθμών αντεστραμμένο

Αν τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό που είναι πάνω από το Χ, με το κλάσμα των δύο άλλων αριθμών

Λύνω τα προβλήματα

με όλους τους τρόπους που μάθαμε


Πρόβλημα

Θα αγοράσουμε για τη βιβλιοθήκη της τάξης μας 13 βιβλία ίδιας αξίας. Αν τα 5 βιβλία κοστίζουν 49 ευρώ, πόσα χρήματα θα δώσουμε για όλα;


Αναγωγή στη μονάδα


Τα 5 βιβλία κοστίζουν 49 ευρώ

Το 1 βιβλίο κοστίζει 49: 5 = 9,8 ευρώ

Τα 13 βιβλία κοστίζουν 9,8 * 13 = 127, 4 ευρώ

Με πίνακα ποσών -τιμών


ΠΟΣΑ

ΤΙΜΕΣ

Αριθμός βιβλίων

5

13

Αξία σε ευρώ

49

Χ


Τα ποσά είναι ανάλογα


5Χ=49 * 13

Χ= (49 * 13) : 5

Χ= 127,4 ευρώ


Απλή μέθοδος των τριών


Τα 5 βιβλία κοστίζουν 49 ευρώ

Τα 13 βιβλία κοστίζουν Χ ευρώ


Τα ποσά είναι ανάλογα άρα

Χ=49 * 13 / 5

Χ= 127,4 ευρώ


Πρόβλημα


Θέλουμε να βάψουμε την τάξη μας. Αν τη βάψουμε 4 άτομα θα τελειώσουμε σε 7 ώρες . Αν όμως τη βάψουμε και οι 14 μαζί, , σε πόση ώρα θα έχουμε έτοιμη την αίθουσά μας;


Με πίνακα ποσών -τιμών


ΠΟΣΑ

ΤΙΜΕΣ

Πλήθος εργατών

4

14

Ώρες που τελειώνουν το έργο

7

Χ


Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα άρα

14Χ= 4 * 7

Χ = 28:14

Χ = 2 ώρες


Απλή μέθοδος των τριών


Τα 4 άτομα βάφουν σε 7ώρες

Τα 14 άτομα βάφουν σε Χ ώρες


Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα άρα


Χ= 7 * 4/14

Χ= 2 ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου