Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

Επαναληπτικό κριτήριο στα φυτά

Παιδιά, αυτό είναι ένα μέρος του κριτηρίου που θα γράψουμε αύριο.

1. Συμπληρώνω
I. Το σύνολο των φυτών ενός τόπου ονομάζεται……………………………………

II. Το σύνολο των ζώων ενός τόπου ονομάζεται …………………………………

III. Τα φυτά μας προσφέρουν ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Επίσης από φυτά παρασκευάζονται πολλά ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Όλα τα φυτά έχουν τρία κοινά μέρη

2. Βάζω Σ για το σωστό και Λ για το λάΘος

i. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται ενέργεια για να μπορέσουν να αναπτυχθούν.

ii. Τα ζώα παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται συνθέτοντας μόνα την τροφή τους.

iii. Τα φυτά παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται τρώγοντας άλλους οργανισμούς.

iv. Τα φυτά είναι μετατροπείς ενέργειας.

v. Τα φυτά αναπνέουν ΜΟΝΟ από τα φύλλα.

vi. Τα στόματα βρίσκονται στο κάτω μέρος των φύλλων.

vii. Η φωτοσύνθεση γίνεται μόνο την μέρα( τότε που έχει και ήλιο), ενώ
η αναπνοή γίνεται όλο το εικοσιτετράωρο ( μέρα και νύχτα).

viii. Το οξυγόνο που απορροφά ένα φυτό με την αναπνοή είναι πολύ περισσότερο από αυτό που παράγει με τη φωτοσύνθεση.

ix. Τα φυτά, όταν αναπνέουν η φωτοσυνθέτουν ανταλλάσσουν τα αέρια
( οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα) μέσα από τα στόματα τους.

x. ‘Οσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια των φύλλων του φυτού , τόσο μικρότερη είναι η διαπνοή.

xi. Τα φυτά πρέπει να ποτίζουμε βράδυ, οπότε ο ρυθμός της διαπνοής τους είναι πιο μικρός.

3. Σε τι χρησιμεύουν στο φυτό

I. Η ρίζα ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Ο βλαστός

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


III. Τα φύλλα

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


4. Γράψε με λίγα λόγια τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Γράψε με λίγα λόγια τη διαδικασία της αναπνοής.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1 σχόλιο: