Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Ενότητα 9 , Το μηχάνημα

Θυμάμαι πώς αφηγούμαι μία ιστορία

 • Ένα γεγονός, πραγματικό ή φανταστικό, μπορώ να το αφηγηθώ προφορικά ή γραπτά.
 • Είναι σημαντικό να ακολουθώ τη χρονική σειρά σειρά που έγιναν τα γεγονότα.
 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω Αόριστο, Παρατατικό ή ιστορικό Ενεστώτα.
 • Μπορώ να αφηγηθώ σε α΄πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η αφηγητής συμμετέχει στην ιστορία.
Κοίταξε στην πρώτη παράγραφο του κειμένου μας, να βρεις ποιος αφηγείται την ιστορία μας.


Μπορώ , όμως, να αφηγηθώ σε γ΄πρόσωπο την ιστορία. Στην περίπτωση αυτή Δε συμμετέχει ο αφηγητής, δεν είναι δηλαδή ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας

ΟΔΗΓΙΕΣ για την Περίληψη
Θυμάμαι ότι:
 • Γράφω την περίληψη σε ΜΙΑ παράγραφο
 • Τη γράφω πάντα σε γ΄πρόσωπο και ΔΕΝ εκφράζω σκέψεις μου, συναισθήματά μου, κρίσεις μου.
 • Βρίσκω πρώτα το ΘΕΜΑ του κειμένου
 • Υπογραμμίζω σε κάθε παράγραφο τη θεματική πρόταση και λέξεις κλειδιά
 • Γράφω τους πλαγιότιτλους
 • Χρησιμοποιώ ελάχιστα επίθεσα, αποφεύγω τις λεπτομέρειες. Ενώνω με συνδετικές λέξεις φράσεις

Στην τάξη σημειώσαμε το θέμα και υπογραμμίσαμε τις λέξεις-φράσεις κλειδιά
Αρχίζουμε, λοιπόν.....

 • Ο συγγραφέας στο αφήγημα αυτό μας μιλάει για..................
 • Αμέσως μετά γράφω Ποιος, πού, πότε , ποιο ήταν το αρχικό γεγονός

(Γιάννης καφετζής , κτίριο, ένα πρωί, μηχάνημα)

 • Στη συνέχεια αναφέρω με τη σειρά τις ενέργειες που έκανε ο Γιάννης και με μία δυο λέξεις τα συναισθήματά του

(Προσοχή στις λέξεις που θα συνδέουν: πρώτα, στην αρχή, έπειτα, μετά, στη συνέχεια, ακολούθως, ύστερα, τέλος ...)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου