Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

δασκάλαβμ ιστολόγια

κάνω κλικ πάνω στο μάθημα
πηγαίνω στα περιεχόμενα
συνεχίζω ανά ενότητα 
Γλώσσα
 Γραμματική
·     Γραμματική
·    Τα ρήματα (Φωνές, χρόνοι, εγκλίσεις, Υ,Α,Κ, κλίση ρημάτων α'&β' συζυγίας, ορθογραφία ρημάτων)  
·    Τα ονόματα (ουσιαστικά & επίθετα)  
·    Ρήμα - ουσιαστικό - επίθετο (παρουσιάσεις)
·     Φυλλάδιο Γραμματικής  
Σχεδιαγράμματα Σκέφτομαι & γράφω 
Μαθηματικά 
Ιστορία                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Μελέτη περιβάλλοντος
Τα βιβλία   της Γ΄ τάξης σε ηλεκτρονική μορφή  
Παίζω και  Μαθαίνω   
         
                                                                                                                                                   

δασκάλαΒΜ Ε΄τάξη(2012=2013) 

Γλώσσα Ε΄     
Γραμματική
Σχεδιαγράμματα Σκέφτομαι και γράφω 
Ιστορία Ε΄


                                                                                       

δασκάλα ΒΜ   Στ΄τάξη(2009 - 2010) 

Μαθηματικά στ'  

Φυσική στ΄  

Γλώσσα στ ΄   

Ιστορία στ΄ 

                                                                                            

Ξενοφώντος ελληνικά, η ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς
ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ - ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου